بزرگ مرد تاریخ
 
موضوعات
Category
ابر برچسب ها
Tags

مقام معظم رهبری
 
دوستان
Friends
آرشیو
Archive
آمار سایت
stats
نظر سنجی
poll
 • طراحی این وبلاگ را در چه سطحی می بینید؟

 • تبلیغات
   

   

  باب اللّه: دروازه همه معارف الهى، درى که خدا جویان براى ورود به ساحت قدس الهى، قصدش مى کنند.

  داعى اللّه: دعوت کننده الهى، فرا خواننده مردم به سوى خدا، منادى راستین هدایت الى اللّه.

                         (برای دیدن باقی القاب امام زمان (ع) به ادامه مطلب مراجعه کنید)


            

  قیّة اللّه: باقیمانده خدا در زمین.

  خلیفة اللّه: جانشین خدا در میان خلایق.

  وجه اللّه: مظهر جمال وجلال خدا، سمت و سوى الهى كه اولیاى حق رو به او دارند.

  باب اللّه: دروازه همه معارف الهى، درى كه خدا جویان براى ورود به ساحت قدس الهى، قصدش مىكنند.

  داعى اللّه: دعوت كننده الهى، فرا خواننده مردم به سوى خدا، منادى راستین هدایت الى اللّه.

  سبیل اللّه: راه خدا، كه هركس سلوكش را جز در راستاى آن قرار دهد سر انجامى جز هلاكت نخواهد داشت.

  ولى اللّه: سر سپرده به ولایت خدا و حامل ولایت الهى، دوست خدا.

  حجة اللّه: حجّت خدا، برهان پروردگار، آن كس كه براى هدایتِ در دنیا، و حسابِ در آخرت به او احتجاج مىكنند.

  نور اللّه: نور خاموشى ناپذیر خدا، ظاهر كننده همه معارف و حقایق توحیدى، مایه هدایت رهجویان.

  عین اللّه: دیده بیدار خدا در میان خلق، دیدبان هستى، چشم خدا در مراقبت كردار بندگان.

  سلالة النّبوّة: فرزند نبوّت، باقیمانده نسل پیامبران.

  خاتم الاوصیاء: پایان بخش سلسله امامت، آخرین جانشین پیامبر (صلى الله علیه وآله وسلم).

  علم الهدى: پرچم هدایت، رایت همیشه افراشته در راه اللّه، نشان مسیر حقیقت.

  سفینة النّجاة: كشتى نجات، وسیله رهایى از غرقاب ضلالت، سفینه رستگارى.

  عین الحیوة: چشمه زندگى، منبع حیات حقیقى.

  القائم المنتظر: قیام كننده مورد انتظار، انقلابى بىنظیرى كه همه صالحان چشم انتظار قیام جهانى اویند.

  العدل المشتهر: عدالت مشهور، تحقق بخش عدالت موعود.

  السیف الشاهر: شمشیر كشیده حق، شمشیر از نیام بر آمده در اقامه عدل و داد.

  القمر الزّاهر: ماه درخشان، ماهتاب دلفروز شبهاى سیاه فتنه و جور.

  شمس الظلاّم: خورشید آسمان هستى ظلمت گرفتگان، مهر تابنده در ظلمات زمین.

  ربیع الأنام: بهار مردمان، سر فصل شكوفایى انسان، فصل اعتدال خلایق.

  نضرة الأیّام: طراوت روزگار، شادابى زمان، سرّ سرسبزى دوباره تاریخ.

  الدین المأثور: تجسّم دین، تجسید آیین بر جاى مانده از آثار پیامبران، خودِ دین، كیان آیین، روح مذهب.

  الكتاب المسطور: قرآن مجسّم، كتاب نوشته شده با قلم تكوین، معجزه پیامبر در هیئت بشرى.

  صاحب الأمر: دارنده ولایت امر الهى، صاحب فرمان و اختیاردار شریعت.

  صاحب الزمان: اختیار دارِ زمانه، فرمانده كل هستى به اذن حق.

  مطهّر الأرض: تطهیر كننده زمین كه مسجد خداست، از بین برنده پلیدى و ناپاكى از بسیط خاك.

  ناشر العدل: برپا دارنده عدالت، بر افرازنده پرچم عدل و داد در سراسر گیتى.

  مهدى الامم: هدایتگر همه امّتها، راه یافته راهنماى همه طوایف بشریت.

  جامع الكَلِم: گردآورنده همه كلمهها بر اساس كلمه توحید، وحدت بخش همه صفها.

  ناصر حق اللّه: یاریگر حقِ خدا، یاورِ حقیقت.

  دلیل ارادة اللّه: راهنماى مردم به سوى مقاصد الهى، راه بلد و راهبر انسانها در راستاى اراده خداوند.

  الثائر بأمر اللّه: قیام كننده به دستور الهى، بر انگیخته به فرمان پروردگار، شورنده بر غیر خدا به امر خدا.

  محیى المؤمنین: احیاگر مؤمنان، حیاتبخش دلهاى اهل ایمان.

  مبیر الكافرین: نابود كننده كافران، درهم شكننده كاخ كفر، هلاك كننده كفار.

  معزّ المؤمنین: عزّت بخش مؤمنان، ارزش دهنده اهل ایمان.

  مذلّ الكافرین: خوار كننده كافران، درهم شكننده جبروتِ كفر پیشگان.

  منجى المستضعفین: نجات دهنده مستضعفان، رهایى بخش استضعاف كشیدگان.

  سیف اللّه الّذى لاینبو: شمشیر قهر خدا كه كندى نپذیرد.

  میثاق اللّه الّذى أخذه: پیمان بندگى خدا كه از بندگان گرفته شده.

  مدار الدهر: مدار روزگار، محور گردونه وجود، مركز پیدایش زمان.

  ناموس العصر: نگهدارنده زمان، كیان هستى دوران.

  كلمة اللّه التامه: كلمه تامّه خداوند، حجّت بالغه الهى.

  تالى كتاب اللّه: تلاوت كننده كتاب خدا، قارى آیات كریمه قرآن.

  وعداللّه الّذى ضمنه: وعده ضمانت شده خدا، پیمان تخلّف ناپذیر الهى.

  رحمة اللّه الواسعة: رحمت بىپایان خدا، لطف و رحمت بىكرانه پروردگار رحمت گسترده حق.

  حافظ اسرار رب العالمین: نگهبان اسرار پروردگار، حافظ رازهاى ربوبى.

  معدن العلوم النبویّه: گنجینه دانشهاى پیامبرى ـ خزانه معارف نبوى.

  نظام الدین: نظام بخش دین.

  یعسوب المتقین: پیشواى متقین.

  معزّ الاولیاء: عزت بخش یاران.

  مذلّ الأعداء: خوار كننده دشمنان.

  وارث الانبیاء: میراث بر پیامبران.

  نور ابصار الورى: نور دیدگان خلایق.

  الوتر الموتور: خونخواه شهیدان.

  كاشف البلوى: بر طرف كننده بلاها.

  المعد لقطع دابر الظلمه: مهیّا شده براى ریشه كن كردن ظالمان.

  المنتظر لاقامة الأمت و العوج: مورد انتظار براى از بین بردن كژیها و نادرستىها.

  المترجى لازالة الجور و العدوان: مورد آرزو براى بر طرف كردن ستم و تجاوز.

  المدّخّر لتجدید الفرائض و السنن: ذخیره شده براى تجدید واجبات و سنن الهى.

  المؤمّل لاِحیاء الكتاب وحدوده: مورد امید براى زنده ساختن دوباره قرآن و حدود آن.

  جامع الكلمة على التقوى: گرد آورنده مردم بر اساس تقوى.

  السبب المتصل بین الأرض و السماء: واسطه بین آسمان و زمین، كانال رحمت حق بر خلق.

  صاحب یوم الفتح و ناشررایة الهدى: صاحب روز پیروزى و بر افرازنده پرچم هدایت.

  مؤلف شمل الصلاح و الرضا: الفت دهنده دلها بر اساس رضایت و درستكارى.

  الطالب بدم المقتول بكربلا: خونخواه شهید كربلا.

  المنصور على من اعتدى علیه وافترى: یارى شده علیه دشمنان وافترا زنندگان.

  المضطرّ الّذى یجاب اذا دعى: پریشان و درماندهاى كه چون دعا كند دعایش مستجاب شود.


  ::  پیوست شده به موضوع : القاب امام زمان علیه السلام
  توسط آراز توکلی در شنبه 28 مرداد 1391  ::  نظرات  ,  

  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات