بزرگ مرد تاریخ
 
موضوعات
Category
ابر برچسب ها
Tags

مقام معظم رهبری
 
دوستان
Friends
آرشیو
Archive
آمار سایت
stats
نظر سنجی
poll
 • طراحی این وبلاگ را در چه سطحی می بینید؟

 • تبلیغات
   

   

  ابوسعید خدرى از پیامبر اكرم (ص) روایت كرده كه فرمود:

  چون روزى فرارسد كه زمین پر از ظلم و ستم شود خداوند مردى از اهل بیت من ظاهر گرداند تا جهان را پر از عدل و داد كند ...

                

   مرحوم على بن عیسى اربلى در كتاب كشف الغمه مى نویسد: چهل حدیث درباره مهدى موعود به دست آورده ام كه حافظ ابونعیم اصفهانى آنها را جمع آورى كرده و من هم به ترتیبى كه او ذكر نموده ، مى آورم ولى از میان سلسله سند فقط شخص راوى كه از پیغمبر روایت نموده است، نام مى بریم :

  حدیث1- رفاه مردم در عصر امام زمان :

  ابوسعید خدرى از پیامبر اكرم (ص) روایت كرده كه فرمود :

  یكون من امتى المهدى ان قصر عمره فسبع سنین و الافثمان و الافتسع یتنعم امتى فى زمانه نعیما لم یتنعموا مثله قطّ البر و الفاجر یرسل السماء علیهم مدراراً و الا تدخر الارض شیئاً من نباتها . 

  مهدى از میان امت من برخاسته شود مدت سلطنت او هفت یا هشت یا نه سال مى باشد ، همه طبقات امت من در زمان ظهور او چنان در رفاه زندگى نمایند كه قبل از وى هیچ بّر و فاجرى بدان نرسیده باشند، آسمان باران رحمت خود را بر آنان مى بارد و زمین از روئیدنیهاى خود چیزى فرو گذار نمى كند.

  حدیث2- عدل مهدى (عج) :

  ابوسعید مى گوید پیغمبر فرمود:

  تملاء الارض ظلماً و جوراً فیقوم رجل من عترتى فیملاءها قسطاً و عدلاً یملك سبعاً او تسعاً .

  زمین پر از ظلم و ستم گردد، پس مردى از عترت من قیام كند و آن را پر از عدل و داد گرداند و هفت یا نه سال سلطنت نماید.

  حدیث3:

  و باز نقل كرده كه پیغمبر(ص) فرموده :

  لا تنقضى الساعة حتى یملك الارض رجل من اهل بیتى یملاء الارض  عدلاً كما ملئت جوراً یملك سبع سنین .

  قیامت منقضى نخواهد شد تا این كه مردى از اهل بیت من به سلطنت رسد و او زمین را پر از عدل و داد كند ، چنان كه پر از ظلم شده باشد و مدت سلطنت هفت سال است .

  حدیث4- مهدى فرزند فاطمه  زهرا (س) :

  از امام زین العابدین و آن حضرت از پدرش روایت نموده كه پیامبر اكرم (ص) به فاطمه زهرا (س)  فرموده :

  المهدى من ولدك .

  ( مهدى از فرزندان تو است ).

  حدیث5- مهدى برگزیده خداست :

  على بن هلال از پدرش روایت نموده كه گفت در مرض پیامبر (ص) ، حضورش شرفیاب شدم ، دیدم فاطمه (س) در بالین پدرش نشسته و اشك مى ریزد چون صداى گریه اش بلند شد، پیامبر سر برداشت و فرمود:

  فاطمه جان ! چرا گریه مى كنى ؟

  عرض كرد: مى ترسم بعد ازشما احترام ما از دست برود ؟

  فرمود : عزیزم ، مگر نمى دانى كه خداوند به اعل زمین نگاه كرد و پدرت را از میان آنان برگزید، سپس نظر كرد و شوهرت را انتخاب كرد، و به من وحى فرمود كه تو را به او تزویج كنم ؟

  دخترم ! ما اهل بیتى هستیم كه خداوند عزوجل هفت فضیلت به ما عطا فرموده كه به هیچ كس قبل و بعد ازما عطا نفرموده است، و آن این كه :

  من خاتم پیامبران نزد خدا و بهترین آنها و محبوبترین بندگان مى باشم و با این امتیازات پدر تو مى باشم، جانشین من بهترین جانشینان پیغمبران و محبوبترین آنها نزد خداست، و او شوهر تو است شهید ما بهترین شهداء و محبوبترین آنان نزد خداوند است و او حمزه بن عبدالمطلب عموى پدر و شوهرت مى باشد، جعفربن ابیطالب كه با دو بال در بهشت با فرشتگان پرواز مى كند پسر عموى پدرت و برادر شوهرت از ما است ، در سبط این امت كه حسن و حسین دو فرزند تو و دو آقاى اهل بهشت مى باشند از ماست، و به خدا قسم كه پدرشان افضل از آنهاست.

  یا فاطمة و الذى بعثنى بالحق ان منهما مهدى هذه الامة اذا صارت الدنیا هرجاً و مرجاًًً و تظاهرت الفتن و انقطعت السبل و اغار بعضهم على بعض فلا كبیر یرحم صغیراً و لا صغیر یوقر كبیراً فیبعث الله عند ذلك منهما من یفتح حصون الضالة و قلوباً غلفاً یوم بالدین فى آخر الزمان كما قمت به فى آخر الزمان و یملاء الارض عدلاً كما ملئت جوراً .

  اى فاطمه ! به خداوندى كه مرا به راستى برانگیخته ، مهدى این امت نیز از ایشان مى باشد، موقعى كه دنیا هرج و مرج شود و آشوبها پدید آید و راهها مسدود گردد و اموال یكدیگر را به غارت برند، نه بزرگتر به كوچكتر رحم كند و نه كوچكتر احترام بزرگتر را نگاه دارد، خداوند كسى را برانگیزد كه قلعه هاى ضلالت و دلهاى قفل زده را بگشاید و اساس دین را در آخر الزمان استوار سازد، چنان كه من در آخر الزمان پایدار گردم و زمین را پراز عدل نماید چنان كه از ظلم پر شده باشد....

  حدیث6- مهدى ، حسینى است :

  در آن كتاب از حذیفة بن یمان روایت مى كند كه گفت: پیامبر خطبه اى ایراد فرمود و آنچه مى باید اتفاق بیفتد به ما اطلاع داد سپس فرمود :

   لولم یبق من الدنیا الا یوم واحد لطول الله عزوجل ذلك الیوم حتى یبعث رجلاً من ولدى اسمه اسمى .

  اگر از عمر دنیا جز یك روز بیشتر نمانده باشد. خداوند آن روز را چندان دراز گرداند تا مردى از اولاد من برانگیزد  كه همنام من باشد.

   سلمان برخاست و عرض كرد: اى رسول خدا(ص) از كدام فرزند شما خواهد  بود؟ فرمود : از این فرزندم ، و دست روى شانه حسین (ع) گذاشت.

  حدیث7- قریه اى كه مهدى از آنجا قیام مى كند :

  به سند خود از عبدالله بن عمر روایت نموده كه گفت :

   یخرج المهدى من قریة یقال لها كرعة

  مهدى از قریه اى قیام مى كند كه آن را كرعه مى گویند .

  حدیث8- ویژگیهاى حضرت :

  همچنین حذیفة از پیامبر(ص) نقل كرده كه فرمود :

  المهدى رجل من ولدى وجهه كالكوكب الدرى

  مهدى از فرزندان من است كه چهره اش چون ستاره تابان است .

  حدیث9  :

   حذیفه روایت نموده كه پیامبر (ص) فرمود :

  المهدى رجل من ولدى لونه لونٌ عربىٌ و جسمه جسمٌ اسرائیلى على خدّه الآیمن خال كانه كوكب درى یملاء الارض عدلاً كما ملئت جوراً یرضى فى خلافته اهل الارض و اهل السماء والطیر فى الجوّ. 

  مهدى مردى از اولاد من است رنگ بدن او رنگ نژاد عرب و اندامش مانند اندام بنى اسرائیل است،در گونه راست وى خالى است كه چون ستاره تابناكى بدرخشد زمین را پر از عدل كند چنان كه پر از ظلم شده باشد، ساكنان زمین و آسمان و پرندگان هوا در خلافت وى خشنود خواهند بود.

  حدیث10:

  ابو سعید خدرى مى گوید پیامبر فرمود :

   المهدى منا اجل الجبین اقنى الانف

  مهدى ما پیشانیش روشن و وسط بینیش كمى برآمده است


  حدیث11:

  المهدى منا اهل البیت رجل من امتى اشم الانف یملاء الارض عدلاً كما ملئت جوراً

   مهدى ما اهل بیت مردى از امت من است كه وسط بینیش برآمده و او زمین را پر از عدل كند، چنان كه پر از ظلم باشد.

  حدیث12:

   ابوامامه باهلى از پیغمبر (ص) روایت كرده كه فرمود:

   بینكم و بین الروم اربع هدن یوم الرابعةعلى ید رجل من آل هرقل یدوم سبع سنین ..

  میان شما و رومیان چهار صلح است ، چهارمین آن به دست مردى از نسل هرقل خواهد بود و هفت سال دوام مى یابد مردى از طائفه عبدقیس به نام مستور بن بجلانعرض كرد اى رسول خدا (ص) در آن روز پیشواى مردم كیست ؟

  فرمود : المهدى من ولدى ابن اربعین سنة، كان وجهه كوكب درى فى خده الایمن خال اسود علیه عباء تان قطریتان كانه من رجال بنى اسرائیل یستخرج الكنوز یفتح مدائن الشرك .

  پیشواى مردم مهدى است كه از فرزندان من مى باشد كه چون ظهور كند به صورت مرد چهل ساله مى نماید.رخسارش چون ستاره تابان مى درخشد و در سمت راست رخسارش خال سیاهى است، دو عباى قطرى پوشیده (و از لحاظ سلامت بنیه ) گوئى ازمردان بنى اسرائیل است، ذخائر زمین را استخراج كند و شهرهاى شرك را بگشاید .

  حدیث13:

  عبدالرحمن بن عوف روایت نموده كه پیغمبر فرمود:

  لیبعثن الله من عترتى رجلاً افرق الثنایا، اجلى الجبهه ، یملاء الارض عدلاً یفیض المال فیضاً

  خداوند از عترت من مردى را برانگیزد كه میان دندانهایش باز ، و رویش روشن باشد، زمین را پر از عدل كند و به مردم اموال فراوان بخشد.

  حدیث14:

   پیشوا صالح ابوامامه نقل مى كند كه رسول اكرم (ص) براى ما خطبه ایراد كرد و درضمن ، از دجّال نام برد و فرمود :

  پس شهر مدینه از پلیدیها پاك شود چنان كه كوره آهنگرى از كثافات فلزات پاك گردد ، آن روز اعلام خواهند كرد كه امروز روز آزادى است .

  زنى به نام ام شریك عرض كرد: اى رسول خدا (ص) عرب كجا خواهند بود؟

  فرمود : در آن روز آنها اندكى بیش نیستند ، بیشتر آنان در بیت المقدس مى باشند ، اممهم المهدى ، رجل صالح پیشواى آنها مهدى است كه مردى صالح مى باشد .

  حدیث15: ظهور هویدا :

  ابو سعید خدرى روایت مى كند كه پیغمبر (ص) فرمود :

  یخرج المهدى فى امتى یبعثه الله عیاناً للناس یتنعم الامة و تعیش الماشیة و تخرج الارض نباتها و یعطى المال صحاحاً .

  مهدى میان امت من قیام خواهد كرد و خداوند او را به طور آشكار براى مردم برانگیزد ، مردم در رفاه ، و چهار پایان در آسایش باشند، و زمین روئیدنیهاى خود را بیرون دهد و او مال را به طور مساوى میان مردم تقسیم نماید .

  حدیث16- ابر بر سر او سایه افكند :

  عبدالله بن عمر نقل كرد كه پیغمبر فرمود :

   یخرج المهدى و على رأسه عمامة فیهما مناد ینادى هذا المهدى خلیفة الله فاتبعوه .

  مهدى در حالى كه قطعه ابرى بر سر او سایه افكنده قیام مى نماید ، در آن وقت گوینده اى اعلام مى دارد كه این مهدى خلیفة الله است از وى پیروى كنید.

  حدیث17: بالاى سرحضرت مهدى (ع) فرشته اى است :

  عبدالله بن عمر مى گوید : پیامبر (ص) فرمود:

  یخرج المهدى و على رأسه ملك ینادى هذا المهدى فاتبعوه .

  مهدى در حالى قیام مى كند كه فرشته اى بالاى سر او قرار دارد و مى گوید : مهدى این است از وى پیروى نمائید .

  حدیث18: مژده پیامبر (ص) به ظهور مهدى (ع) :

  ابوسعید خدرى از پیغمبر (ص) نقل كرده كه فرمود :

  ابشركم بالمهدى یبعث فى امتى على اختلاف من الناس زلزال فیملاء الارض عدلاً و قسطاً كما ملئت ظلماً و جوراً یرضى عنه ساكن السماء و ساكن الارض یقسم المال صحاحاً فقال له رجل : و ما صحاحاً ؟ قال : السویة بین الناس .

  شما را مژده به ظهور مهدى مى دهم كه به هنگام اختلاف زیاد و تزلزل مردم ، قیام كند و زمین را پر از عدل و داد نماید چنان كه از ظلم و ستم پر شده باشد ساكنان آسمان و زمین از حكومت او راضى خواهند بود و اموال را میان مردم به طور مساوى قسمت كند.

  حدیث19: نام آن حضرت :

  عبد الله بن عمر از رسول خدا (ص) روایت نموده كه فرمود :

   لا یقوم الساعة حتى یملك رجل من اهل بیتى ، یواطى اسمه اسمى یملاء الارض عدلاً و قسطاً كما ملئت ظلماً و جوراً .

  پیش از قیامت مردى از اهل بیت من به سلطنت مى رسد كه همنام من باشد زمین را پر از عدل و داد كند چنان كه پر از ظلم و جور شده باشد.

  حدیث20- كنیه او :

  حذیفه از آن حضرت روایت كرده كه فرمود:

  لولم یبق من الدنیا الا یوم واحد لبعث الله فیه رجلا اسمه اسمى و خلقه خلقى یكنّى ابا عبدالله .

  اگر از عمر دنیا جز یك روز نمانده باشد، خداوند در آن روز مردى را بر انگیزد كه نامش نام من وخویش چون  خوى من و كنیه اش ابوعبدالله مى باشد .

  حدیث21:

   همچنین فرمود :

  لا یذهب الدنیا حتى یبعث الله رجلاً من اهل بیتى یواطىء اسمه اسمى و اسم ابیه اسم ابى یملاءها قسطاً و عدلاً كما ملئت جوراً و ظلماً.

  عمر دنیا به پایان نمى رسد تا این كه خداوند مردى از اهل بیت من برانگیزد كه نامش نام من و  نام پدرش نام پدر من است . (1) او دنیا را پر از عدل و داد نماید چنان كه از ظلم و جور پر شده باشد .

  حدیث22-عدل مهدى (عج):

  ابوسعید خدرى از پیامبر اكرم (ص) روایت كرده كه فرمود:

  لتملان الارض ظلما و عدواناً ثم لیخرجن رجل من اهل بیتى حتى یملاءها قسطاً و عدلاً كما ملئت جوراو ظلماً.

  چون روزى فرارسد كه زمین پر از ظلم و ستم شود خداوند مردى از اهل بیت من ظاهر گرداند تا جهان را پر از عدل و داد كند .

  حدیث23-اخلاق آن حضرت :

  عبدالله بن عمر روایت نموده كه پیغمبر فرمود :

  یخرج رجل من اهل بیتى یواطى اسمه اسمى و خلقه خلقى یملاءها قسطاً و عدلاً.

  مردى از اهل بیت من خارج مى شود كه نامش مطابق نام من و اخلاقش چون اخلاق من مى باشد، و او جهان را پر از عدل و داد كند.

  حدیث24- بخشش مهدى (ع) :

  ابوسعید خدرى گفت رسول اكرم (ص) فرمود:

  یكون عند انقطاع من الزمان و ظهور من الفتن رجل یقال له: المهدى یكون عطاؤه هنیئاً .

  در آخرالزمان و موقعى كه آشوبها پدید آید، مردى به قدرت مى رسد كه به او مهدى گفته مى شود كه بخشش او گوارا باشد.

  حدیث25-علم مهدى به سنت پیغمبر (ص):

  ابو سعید خدرى روایت كرده كه پیغمبر فرمود :

  یخرج رجل من اهل بیتى و یعمل سنتى و ینزل الله له البركة من السماء وتخرج الارض بركاتها و تملاء به الارض عدلاً كما ملئت ظلماً و جوراً و یعمل على هذه الامة سبع سنین و ینزل بیت المقدس .

  مردى از اهل بیت من به سلطنت خواهد رسید كه به سنت من (آن طور كه باید) عمل نماید و خداوند از آسمان براى وى روزى فرستد، و زمین آنچه دارد، بیرون دهد و او زمین را پر از عدل كند چنان كه پراز ظلم و ستم باشد او به بیت المقدس درآید و هفت سال سلطنت نماید.

  حدیث26-آمدن مهدى با پرچمها :

  ثوبان از پیامبر (ص) روایت نموده كه فرمود:

  اذا رأیتم الرأیات السود قد اقبلت من خراسان فائتوها و لو حبوا على الثلج فیها خلیفةالله المهدى .

  چون پرچمهاى سیاه ببینید كه ازسوى خراسان مى آید به استقبال آن بشتابید هرچند با رفتن از روى برف باشد زیرا كه همراه آن جماعت مهدى خلیفة الله است .

  حدیث27-آمدن وى از جانب مشرق:

  عبدالله عمر گفت : روزى در خدمت پیامبر (ص) بودیم كه عده اى از جوانان بنى هاشم بیامدند، از مشاهده آنها دیدگاه پیامبر پر از اشك شد و رنگ مباركش تغییر كرد، اصحاب عرض كردند: یا رسول الله سیماى مباركتان گرفته است ما نمى توانیم شما را بدین حالت ببینیم فرمود:

  انا اهل بیت اختارالله لنا الآخرة على الدنیا و ان اهل بیتى سیلقون بعدى بلاء و تشریداً و تطریداُ حتى یأتى قوم من قبل المشرق و معهم رایات سود فیسألون الحق فلا یعطونه فیقاتلون و ینصرون فیعطون ماسألوا فلا یقبلون حتى یدفعوه الى رجل من اهل بیتى فیملاء ها قسطاً كما ملاءها جوراً فمن ادرك ذلك منكم فلیأتهم و لحبواً على الثلج .

  ما اهل بیتى هستیم كه خداوند آخرت را براى ما بر دنیا ترجیح داده ، بعد از این اهل بیت من مصیبتها مى بینند و از وطن آواره مى گردند ، تا آنگاه كه مردمى از جانب مشرق با پرچمهاى سیاه به طلب حق قیام كنند، این حق را به آنها نمى دهند تا جنگ كنند ، و پیروزى یابند و حق را بگیرند و آن را به مردى از اهل بیت من بسپارند كه دنیا را پر از عدل كند چنان كه از ظلم پر شده باشد هر كس ، آن زمان را درك كند به آنها بپیوندد اگر چه به رفتن از روى برف باشد.

  حدیث28- تجدید عظمت اسلام با ظهور او:

  حذیفه روایت نموده كه از پیغمبر (ص) شنیدم مى فرمود :

  واى بر این امت از سلطه اى كه پادشاهان ستمگر بر آنها پیدا مى كنند و آنها را كشته، و مؤمنین را به وحشت مى اندازند، مگر كسى كه فرمان آنها را گردن نهد شخص با ایمان به زبان با آنها مى سازد ولى قلباً از آنان مى گریزد و چون خداوند عزوجل اراده نماید كه عزت اسلام را تجدید كند ، شوكت هر ستمگر جبارى را درهم بشكند زیرا خداى توانا قادر است امتى را كه در میان فساد افتاده اند، به ساحل صلاح آورد.

  سپس فرمود: اى حذیفه ، لولم یبق من الدنیا الا یوم واحد لطول الله ذلك الیوم حتى یملك رجل من اهل بیتى تجرى الملاحم على یدیه و یظهر الاسلام لا یخلف وعده و هو سریع الحساب.

  اگر از عمر دنیا جز یك روز نمانده باشد، خداوند آن روز را چندان دراز گرداند تا مردى از اهل بیت من به سلطنت رسد كه با بى دینان جنگها كند تا اسلام را آشكار سازد.

  حدیث29- رفاه و آسایش مسلمانان در عصر مهدى (عج):

  ابوسعید خدرى از پیغمبر (ص) روایت نموده كه فرمود:

  یتنعم امتى فى زمن المهدى (ع) نعمة لم یتنعموا قبلها قطّ یرسل السماء علیهم مدراراً و لا تدع الارض شیئاً من بناتها الاخرجته .

  امت من در زمان مهدى چنان در فراخى معیشت به سر برند كه هیچگاه پیش از آن ندیده باشند . آسمان پى در پى بركات خود را براى آنان فرو مى ریزد و زمین آنچه دارد بیرون مى دهد .

  حدیث30- مهدى یكى از سروران بهشت :

  انس بن مالك روایت كرده كه پیغمبر (ص) فرمود:

  نحن بنو عبدالمطلب سادات اهل الجنة، انا و  اخى على و عمى حمزه و جعفر و الحسن و الحسین و المهدى .

  ما فرزندان عبدالمطلب سروران اهل بهشتیم ، من و برادرم على و عمویم حمزه و جعفر و حسن و حسین و مهدى .

  حدیث31- سلطنت مهدى (ع):

  ابوهریره روایت كرده كه پیغمبر (ص) فرمود:

  لولم یبق من الدنیا الا لیلة لملك فیها رجل من اهل بیتى .

  اگر از عمر دنیا جز یك شب نماند، در همان شب مردى از اهل بیت من به سلطنت رسد .

  حدیث32- خلافت مهدى (ع) :

  ثوبان از پیامبر اكرم (ص) روایت كرده كه فرمود:

  نزد گنج شما سه نفر به قتل رسند كه هر سه پسران خلیفه مى باشند و پس از آن دیگر هیچ یك از آنها خلیفه نمى شود تا آن كه مردمى با پرچمهاى سیاه سررسند و طورى آنها را به قتل رسانند كه هیچ قومى را بدان وضع نكشته باشند.

  ثم یجیئى خلیفة الله المهدى فاذا سمعتم به فأتوه فیبایعوه فانه خلیفة الله المهدى .

  سپس خلیفه خدا مهدى بیاید ، چون بشنوید كه ظهور نموده به سوى او رو آورید و با او بیعت كنید زیرا او مهدى خلیفه حقیقى خداوند است .

  حدیث33- بیعت با حضرت:

  ثوبان از پیامبر (ص) روایت كرده كه فرمود:

  مردمى با پرچمهاى سیاه از جانب شرق پدید آیند كه دلهاى آهنین دارند هر كس از آمدن آنها مطلع گشت به سوى آنها رو آورد و با آنان بیعت كند و لو با رفتن از روى برف باشد .

  حدیث34- پیوند دهنده دلها :

  از على (ع) روایت شده كه فرمود: به پیغمبر اكرم (ص) عرض كردم :

   یا رسول الله (ص) أمنا آل محمد المهدى أم من غیرنا ؟

  اى رسول خدا مهدى از ما اهل بیت است یا از غیر ما؟

    پیامبر فرمود:

  لا،  بل منا یختم الله به الدین كما فتح بنا و بنا ینقذون من الفتن كما انقذوا من الشرك و بنا یؤلف الله بین قلوبهم بعد عداوة الفتنة  اخوانا كما ألف بینهم بعد عداوة الشرك اخواناً فى دینهم .  

  او از ماست خداوند دین را به وسیله او ختم كند چنان كه توسط ما گشود ، مردم به وسبله ما از آشوبها نجات یابند چنان كه از منجلاب شرك بیرون آمدند، دلهاى آنها را به هم پیوند دهد و بعد از دشمنیها آنها را با هم برادر كند، چنان كه بعد از نجات از شرك ، آنها را با هم برادر دینى كرد.

  حدیث35- بعد از مهدى زندگى بى فائده است :

  عبدالله بن مسعود مى گوید پیامبر اكرم (ص) فرمود :

   لولم یبق من الدنیا الا لیلة لطول الله تلك اللیلة حتى یملك رجل من اهل بیتى یواطى اسمه اسمى و اسم ابیه اسم ابى یملاء ها قسطاً و عدلاً كما ملئت ظلماًً و جوراً و یقسم المال بالسویة و یجعل الله الغنى فى قلوب هذه الامة فیملك سبعاً او تسعاً لاخیر فى العیش بعد المهدى  .

  اگر از عمر دنیا جز یك شب نماند، خداوند آن شب را چندان دراز گرداند تا مردى از اهل بیت من به سلطنت رسد كه نامش نام من و نام پدرش نام پدر من مى باشد . و او زمین را پر از عدل و داد كند چنان كه پر از ظلم و جور شده باشد، اموال را بالسویه میان مردم تقسیم كند، و خداوند دلهاى امت مرا بى نیاز گرداند، هفت سال یا نه سال سلطنت نماید سپس بعد از مهدى زندگى فائده ندارد.

  حدیث36- قسطنطنیه به دست مهدى (ع) فتح شود:

  ابوهریره از پیغمبر (ص) روایت كرده كه فرمود:

  لا تقوم الساعة حتى یملك رجل من اهل بیتى یفتح القسطنطنیة و جبل الدیلم و لو لم یبق الا یوم واحد لطول الله ذلك الیوم حتى یفتحها.

  پیش از آنكه قیامت شود و مردى از اهل بیت من به سلطنت رسد و قسططنطنیه و جبال دیلم (2) را فتح كند اگر یك روز از عمر دنیا باقى باشد خداوند آن روز را چندان دراز گرداند تا آنجا را فتح كند.

  حدیث37- مهدى (ع) پس از پادشاهان ستمگر:

  قیس بن جابر از پدرش و او از جدش ، از رسول خدا (ص) روایت نموده كه فرمود:

   سیكون بعدى خلفاء و من بعد الخلفاء امراء و من بعد الامراء ملوك جبابرة ثم یخرج رجل من اهل بیتى یملاء الارض عدلاً كما ملئت جوراً .

  بعد ا ز من خلفاء خواهند بود و بعد ازخلفاء امراء و بعد از امراء پادشاهان ستمگر بیایند آنگاه مردى از اهل بیت من خواهد آمد كه زمین را از عدل و داد پركند چنانكه پراز ظلم باشد.

  حدیث38-عیسى (ع) مأموم مهدى (ع) :

  ابوسعید از پیغمبر (ص) نقل كرده كه فرمود:

  منا الذى یصلى عیسى ابن مریم (ع) خلفه .

  آن كس كه عیسى بن مریم پشت سر او نماز مى گذارد ، از ما است .

  حدیث39- مهدى با عیسى بن مریم سخن مى گوید:

  جابر بن عبدالله انصارى از آن حضرت روایت نموده كه فرمود:

  ینزل عیسى بن مریم (ع) فیقول امیر هم المهدى تعال صل بنا فیقول : الا ان بعضكم على بعض امراء تكرمة من الله عزوجل لهذه الامة. 

  چون اصحاب مهدى قیام كنند، عیسى بن مریم از آسمان فرود آید، امیر قیام كنندگان به عیسى مى گوید بیا تا با تو نماز بگذاریم عیسى مى گوید: شما خود از جانب خدا برخى بر برخى دیگر امیر هستید و این لطف خدا نسبت به این امت است .

  حدیث40- مهدى (ع) حافظ امنیت :

  عبدالله بن عباس از پیغمبر اكرم (ص) روایت كرده كه فرمود:

  لن تهلك امة انا فى اولها و عیسى بن مریم فى آخرها و المهدى فى وسطها . (3)

  امتى كه من در اول آنها و عیسى بن مریم در آخر آنها و مهدى در وسط آنها باشیم، هرگز هلاك نمى شوند.

  ::  پیوست شده به موضوع : چهل حدیث از امام زمان (عج)
  توسط محمد یزدانی در یکشنبه 29 مرداد 1391  ::  نظرات  ,  

  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات